Kop (46K)

Home | Inhoud huidig nummer | Archief | Redactie | Over Herademing | Abonnement en bestellen losse nummers | Contact | Links


herademing96cover (203K)  

Thema: Hints uit de hemel
over dromen en intuïtief weten
26e jaargang, nummer 96, juni 2017Van de redactie

Hints uit de hemel
Heel wat Bijbelse personen hebben betekenisvolle dromen. Die helpen hen hun leven en roeping te verstaan. Jacob droomt over een ladder naar de hemel. Een engel spoort Jozef aan zijn zwangere vrouw Maria tot zich te nemen. Soms wijst een droom op naderend gevaar, zoals de engel die in een droom aan de magiërs verschijnt om hen te waarschuwen niet langs Herodes terug te keren. Deze dromen hebben een voorspellend karakter. Zij geven een richting aan die wij moeten volgen in ons leven. Ook in de geestelijke literatuur vormen dromen een element van contact met God. God komt ons tegemoet en spreekt in dromen. Dat legt ons, als hedendaagse mensen, de vraag voor hoe we dat nu kunnen zien? In dit nummer nemen wij dromen serieus. Dat betekent dat we een open houding innemen ten aanzien van het niet-rationele weten. We ontkennen hierbij niet het baanbrekende werk van Freud, die de droom ontdekte als bron van onbewuste betekenissen. Wij gaan echter uit van een positieve, onderscheidende omgang met dromen. Er bestaat een domein van intuïtief, schouwend en 'taciet' kennen in een openheid naar God. Met intuïtief weten doelen wij op een innerlijk gewaar zijn van ingevingen, een inzicht of betekenisvol toeval. Dat geheel ontvangen we als een geschenk van God. Er zijn mensen die zeggen: " Ik droom nooit". Er zijn er ook die zeggen: " Dromen zijn bedrog!" Lang geleden sprak Jezus Sirach dezelfde woorden al! Maar tegelijk sloot hij de mogelijkheid niet uit dat dromen gezonden worden door de Allerhoogste (Sirach 34, 1-8). Wij hopen dat ook uw dromen een openbarende herscheppende betekenis aan u mogen onthullen, zoals de Talmoed ons meegeeft. Want " een droom die niet wordt uitgelegd is als een brief van God die je ongeopend laat".

Dank aan Barbara Koning als gastredacteur. De redactie verwelkomt Jan Venderbos. We bedanken Marieke van der Giessen en Hélène Leijendekkers voor hun grote inzet. We zijn blij met de komst van Herman Meddens die de eindredactie op zich neemt.
Zie verder: Inhoud huidig nummer

Kitty BouwmanVolgend nummer:
september 2017
Thema: Hervorming

97coverzwartwitklein (27K)
Inhoud volgend nummer:
De hervormer hervormd; Luther en Kierkegaard - Udo Doelens
Hervorming als vernieuwing - Dick Koelega
De Amersfoortse zwaan - Arno Fafié
De Wonne, een klooster waar een straat doorheen loopt - Anke Theissen© Webdesign Annemarie Mast | e-mail